Hvem er vi

Sct.Georgs Gildernes træf historie.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark (LG) startede med afholdelse af træf i 1971 forskellige steder i Danmark.
LG købte i 1976 med Gildecenterfondens hjælp ”Lejrcenter Rodbjerggaard”, der lå i landsbyen Vork ved Egtved på kanten af Vejle Ådal.
I 1979 beslutter LG, at fremtidige gildetræf skulle afholdes hvert andet år i en uge i juli på Rodbjerggaard.
LG inviterede til international træf. Deltagerne skulle selv kommer med telt eller campingvogn. Der var ikke tilmelding, man kom bare det antal dage man ønsker.
Det må betragtes som en succes, der uafbrudt har holdt indtil Rodbjerggaard blev solgt i 2013.
Det største antal deltagere var nok i 1985 med deltagerantal i nærheden af 300, så pladsen var fuld booket.
På træf i 1997 var græsset på pladsen blevet slået lidt for tidligt og var derfor blevet lidt langt. Da opstod idéen til at gården selvfølgelig skulle have en flok får til naturpleje. Der blev samlet penge ind til startkapital, og der blev stiftet et fåreholderlaug. Det var nu en for spontan idé. Hvem skulle passe disse får. Der blev indgået en aftale med en fåreholder i Egtved, der satte sine får på området. Han skulle som betaling levere 2 lam om året. Fåreholderlauget blev så et arbejdslaug, der opsatte hegn og senere nød grillstegt Lam.
Fåreholderlauget, der var ret uformelt, blev på træf i 2001 enige om, at lauget skulle omdannes til en forening med vedtægter. Det blev starten på ”Rodbjerggaards Venner”
Rodbjerggaards Venner opstod, fordi mange gerne vil støtte Rodbjerggaard moralsk, men samtidig også gerne yde et stykke praktisk arbejde.
Det var stadig LG der nedsatte et træfudvalg, men det blev efterhånden Vennerne, der fik overddraget denne opgave.
Tiden går frem til salget af ”Gården” i 2013, der bliver det sidste år for Rodbjerggaards Venner.
På generalforsamlingen besluttes det at videreføre foreningen under andet navn og med nye vedtægter. Der vælges en ny bestyrelse, der skal planlægge det næste træf i 2015. Det skal tilstræbes at holde træf forskellige steder i landet.
I sommeren 2015 er der træf på Røddinglund Centret i Vildbjerg. På årets generalforsamling skrives nye vedtægter og foreningen får navnet:
Sct. Georgs Træf-Venner


Vi tager imod alle med åbne arme.

 

Subscribe to Sct Georgs Træfvenner RSS